tel. 791 606 301

Terapia pedagogiczna

Terapię pedagogiczną rozumiemy jako specjalistyczne działania mające na celu korekcję przejawianych zaburzeń i kompensację ich za pomocą sprawniej funkcjonujących obszarów poznawczych. Dążymy do wyeliminowania niepowodzeń poprzez stymulację wielokierunkowego rozwoju, wyrównywanie braków w wiedzy oraz kształtowanie właściwych postaw.

 

Dla kogo?

Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zapraszamy dzieci w każdym wieku z:

  • grupy ryzyka dysleksji,
  • dysleksją, dysgrafią i dysortografią,
  • dyskalkulią,
  • zespołem Aspergera,
  • trudnościami w nauce i koncentracji uwagi.

Terapia wcale nie musi być nudna, uciążliwa i trudna! Nie powinna kojarzyć się z ławką, książką i wyczekiwaniem końca.

Chociaż bez ciężkiej pracy się nie obędzie, to połączymy ją z przyjemnością i zasłużonymi sukcesami!


Dajemy słowo!


Zadzwoń i umów się już teraz na pierwsze bezpłatne spotkanie.